Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

TỔNG KẾT THU - CHI HỘI KHOA 60 NĂM

(1957 - 2017)

Ban tổ chức xin thông báo tổng kết thu - chi Hội khoa 60 năm như sau:

NỘI DUNG
SỐ TIỀN
TỔNG THU
325 300 000 đồng
TỔNG CHI
194 192 000 đồng
CÒN LẠI
131 108 000 đồng (trong đó 42 000 000 đồng dành cho học bổng khuyến học và 89 108 000 đồng dành cho Quỹ xây dựng và phát triển Khoa Toán trong 5 năm từ 2017 đến 2022)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét